Lerjord

 

 

 

Lera är en mycket finkornig jordart. Minst 15% av innehållets vikt skall vara lerpartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm för att det skal klassas som lera. Lerjord indelas i olika kategorier. Grovlera, lättlera och finlera beroende på hur stort innehåll av lerpariklar som förekommer. Att ha lerjord på marken som grunden står på kan vara riskfyllt ur fuktsynpunkt. Lerjord har en stor kapillärkraft. Faktum är att under vissa förhållanden kan fukt transporteras upp till 12 meter genom ett lerlager. Då lerjord dessutom är mycket kompakt är det svårt för vatten att transporteras bort från grundkonstruktionen.

Är man grundlägger på lerjord är de ofta nödvändigt att påla marken innan grundläggning vilket ofta är mycket kostsamt.