Luftavfuktare

 

 

 

Begreppet luftavfuktare innebär utrustning som kan torka luft. Idag finns det i praktiken fyra etablerade varianter på luftavfuktare.

Termisk luftavfuktare

En termisk luftavfuktare arbetar med värme. Genom att varm luft kan bära mer fukt än kall lyfts fukten från materialet och in i luften. Då varm luft expanderar i förhållande till kall luft tas fukten ut med hjälp av ventilationen och termiken. Denna princip för luftavfuktning är att betrakta som en långsam luftavfuktare. Rätt styrt är det dessutom extremt energisnålt. Luftavfuktaren är lämplig i uteluftsventilerade utrymmen såsom vindar och krypgrunder. Gärna i kombination med hygrodynamisk luftavfuktare.  Exempel är TrygghetsVakten Pro-X eller TrygghetsVakten vind Classic.

Hygrodynamisk luftavfuktare

En hygrodynamisk luftavfuktare arbetar med att tillföra torrare luft aktivt med hjälp av en eller flera fläktar. Tanken med en hygrodynamisk luftavfuktare är att utnyttja ett befintligt klimat för att torka ett annat. Denna typ av luftavfuktning är den i särklass energieffektivaste. Luftavfuktningen sker med enbart genom att tillföra befintligt torr luft. Luftavfuktaren är lämplig i uteluftsventilerade utrymmen som skall skyddas mot mögel och röta såsom kallvindar, krypgrunder eller kallställda byggnader såsom kyrkor och ställverk. Pro-E eller TrygghetsVakten vind Start utnyttjar sig blan annat av hygrodynamisk avfuktning.

Sorptionsavfuktare

Luftavfuktning genom sorption sker genom att fuktig luft blåses mot ett fuktupptagande material. När materialet är mättat blåser en annan källa på förvärmd luft som tar med sig fukten ut. Denna typ av luftavfuktning klarar normalt mycket stora fuktmängder på en relativt kort tid. Luftavfuktning genom sorption är mycket lämplig vid t.ex. saneringar av fuktskador. Snabb luftavfuktning ger dessvärre även en mycket hög energiförbrukning. Luftavfuktaren är lämplig vid stora mängder fukt som skall bort på en begränsad tid såsom vid sanering av vattenskador och rostskydd av större kallförråd.

Kondensavfuktare

Kondensavfuktare eller kylavfuktare avfuktar luft genom att fuktig luft sugs in mellan kylslingor. Genom att sänka temperaturen så mycket att den relativa luftfuktigheten når 100% omvandlas luftburen fukt till fritt vatten. Vattnet droppas ner i en behållare. Luftavfuktare genom kyla är mycket effektivt i varma utrymmen. När temperaturen går under 16 grader har du i regel tappat minst 80% av kapaciteten på luftavfuktaren. Luftavfuktaren är lämplig i varmgarage, tvättstugor och poolrum.