Luktsmitta

 

 

 

Luktsmitta i en fastighet kan uppstå på många olika sätt. I princip kan man säga om ett utrymme är utsatt för stark lukt under för lång tid tas lukten upp i materialet i utrymmet och luktsmittan är ett faktum. Om vi skall begränsa oss till luktsmitta som kommer av felaktigheter i krypgrunden är följande ganska vanligt.

  • Mögelskada i trossbotten som inte åtgärdats i tid.
  • Felaktig grundläggning där organiskt material finns exponerat inne i krypgrunden. Det kan vara byggavfall så som träbitar eller sågspån. Det kan vara kvarlämnad jord eller annat naturligt material från naturen.
  • Felaktigt åtgärdad mögelskada där trämaterial behandlats med boracol, cuprinol eller annan stark kemi.
  • Felaktigt utförd krypgrund där hela eller delar av krypgrunden är konstruerad av tryckimpregnerat virke.
  • Felaktig dränering eller takavvattning med resultat att det blir stående vatten i krypgrunden.

I en krypgrund finns det två metoder för att minska luktsmittan. I första hand byter man ut det felaktiga eller skadade materialet till friskt och korrekt material. I de fall när detta inte är möjligt handlar det om att undertrycksventilera utrymmet. I praktiken handlar det om att se till att så lite luft som möjligt tillåts att ta sig in i utrymmen som personer vistas. Våra produkter TrygghetsVakten Pro löser detta på olika sätt.

Luktsmitta kan var ohälsosam framför allt om den kommer från kemi eller från en mögelskada. Har du dålig lukt i fastigheten skall du alltid vända dig till en specialist för att få detta utrett.