Mikrobiell påväxt

 

 

 

I besiktningsprotokollen står det ofta att det finns ”mikrobiell påväxt”. Vad som avses är att det förekommer någon form av mikrob i byggnadsmaterialet i utrymmet i fråga. Det kan vara mögelsvamp, rötsvamp, strålsvamp, blånadssvamp eller bakterier. Som regel handlar om synlig mikrobiell påväxt, dvs att det inte handlar om förekomst som syns enbart i mikroskop utan om sådant som är synligt för blotta ögat.

Är det farligt?

-Ja, det kan det vara men en del arter är värre än andra. Vissa rötsvampar är extremt hälsovådliga med mycket starka mykotoxiner, andra är aggressiva i tillväxt och äter upp ett hus på några år. Blånadssvamp är med dagens kunskap inte bland de farligare för människan och den förstör inte huset; vad gäller mögel finns det farliga och relativt ofarliga sorter. Olika substrat som svampen växer på leder också till olika gifthalter. En mögelsort som är harmlös när den växer på ost kan vara farlig när den växer på trä, som exempel.

Förekomsten av mikrobiell påväxt indikerar att det är för fuktigt – någon form av avfuktning eller ombyggnad är tillrådlig. Bjuder du på ett hus där det förekommer mikrobiell påväxt så bör du kräva både sanering och en aktiv åtgärd av säljaren.

Mikrobiell skrivs ibland också microbiell.