Mögelangrepp

 

 

 

Ett mögelangrepp upptäcks ofta genom en unken doft som många associerar med jordlukt. Andra symptom är missfärgningar i trämaterial eller rent av synligt mycel. Mycel kan se ut på många olika sätt. Ett tunt vitt eller grått damm som ser ut som spindelnät kan vara någon sort av vitmögel. Svarta eller gråaktigiga missfärjningar i träet kan vara någon variant av svartmögel.

De flesta mögelangrepp som förekommer i byggnadskonstruktioner är hälsofarliga och skall behandlas med stor respekt. Allt aktivt mögel skall alltid saneras. Är du osäker på hur du skall gå tillväga, kontakta en fuktkonsult för råd.

Beslutar du dig för att genomföra en mögelsanering själv så kan ozon vara ett sätt. Anlitar du en saneringsfirma använder dom sannolikt någon form av klor. Klorbaserade saneringsmedel som exempelvis AMP-91 är extremt effektiva vid mögelsanering. Dessa medför risker att hantera vilket gör det olämpligt för egensanering.

Ett bra sätt att undvika mögelangrepp är att försäkra dig att klimatet inte är gynnsamt för mögel med en vindsavfuktare eller krypgrundsavfuktare.

Mögel behöver fukt, värme och tid för att föröka sig. Genom att hålla klimatet ”rätt” i olika utrymmen såsom krypgrund, torpargrund, vind och kallförråd undviker du effektivt påväxt och i förlängningen en mögelsanering.

Önskar du få offert på att sanera en vind?  Fyll i kontaktformuläret på TrygghetsVaktens hemsida.