Mögelsanering

 

 

 

En mögelsanering kan göras i både krypgrund och vind. Sanering är ofta nödvändig när skador i utrymmet gått så långt att det är synligt mögel eller lukt.

Behov av en mögelsanering uppkommer ofta efter för mycket fukt genom fuktskada eller inträngande fukt från uteluft.

De två vanligaste saneringsmetoden är ozon och kemi. En ozonsanering sker genom att man placerar en elektronisk utrustning som genererar ozon. Ozonet bryter ner lukt och dödar ytligt mögel.

Vid en kemisk mögelsanering använder man ofta någon form av oxidativ saneringsvätska eller annan mögeldödande kemi. Dessa penslas eller dimmas ut krypgrunden eller på kallvinden. Med rätt utförd behandling med oxidativ saneringsvätska kommer trämaterial i utrymmet att se ut som nytt. De flesta typerna som används för sanering är giftiga under appliceringen vilket gör dom olämpliga för lekmän att hantera. Det krävs kunskap och omfattande skyddsutrustning för att hantera denna typ av kemi.

Korrekt skyddad entreprenör som ska sanera en kallvind.

Oxidativa saneringsvätskor baserade på natriumhypoklorit är generellt ofarliga efter ett par dagar efter behandling och lämnar inte kvar något mögel på ytan.  Exempel på dessa saneringsmedel är AMP-91.