Mögelspor

 

 

 

Spor kan förklaras som svamp och algers frön. En spor är en könlös förökningskropp som när den frigörs kan bilda en ny individ. Sporer produceras ofta i mycket stor omfattning och kan ligga latent under lång tid för att börja föröka sig när klimat och omgivning är den rätta.