Ozonsanering

 

 

 

Ozon eller biokatalytisk sanering dödar ytlig påväxt samt de partiklar i luften som luktar. Det är en bra start när grunden skall förberedas för TrygghetsVakten om det finns befintlig mögelpåväxt. I och med en sanering så minskar du risken för att lukt skall ta sig upp i huset. Vid mer omfattande angrepp eller om du är osäker på hur du skall hantera möglet tar du kontakt med en saneringsfirma för förslag och åtgärd.