Plintgrund

 

 

 

Med plintgrund avser man en konstruktion där huset står på plintar mot mark. Oftast är dessa av betong och används vid mindre fastigheter. Att bygga en grund av plintar är förmodligen det billigaste sättet att skapa en grund. Nackdelen med en plintgrund är att det alltid kommer att vara en stor risk för mögelpåväxt under huset. Då grunden inte är täckt så kan utomhusluften röra sig fritt och kommer att fukta in trossbotten som då blir en bra grogrund för olika sorters svamp. Man kan ofta göra om en plintgrund till en krypgrund genom att täcka sidorna på huset med fiberbetongskivor eller mura igen dessa. Detta skapar en grund som är kontrollerbar och kan skyddas mot röta och mögel.