Probikssensor

 

 

 

Alfasensors indikatorer, som bygger på en fysikalisk–kemisk princip, visar hur länge ett förutbestämt gränsvärde för den relativa luftfuktigheten överskridits. Indikatorernas utslag är irreversibla, vilket betyder att utslaget finns kvar även om den relativa luftfuktigheten för en tid går under gränsvärdet. Probiks är ett svenska patent som produceras av Alfasensor.

Om indikatorn blir blå har gränsvärdet överskridits i mer än fyra timmar i sträck. Ju blåare den blir, desto mer har gränsvärdet överskridits.