Radonbroms

 

 

 

Med radonbroms menar man ofta ett material som är tätt nog att stänga ute radon. Ofta i form av en isolering som placeras i krypgrunden eller under platta på mark för att hindra radon från att ta sig upp i boendeytor. Vår krypgrundsisolering eller Armerad markväv är ett sådant material.

Armerad markväv och en TrygghetsVakten PRO som skydd mot markradon