TrygghetsVakten

TrygghetsVakten AB tillverkar avfuktare, ventilation samt tillbehör i Göteborg och Stockholm anpassat för vårt nordiska kalla och fuktiga klimat.  Produkterna skyddar fastigheter från fukt, lukt, mögel och radon.  Energisnålt, litet underhåll och lång livslängd är några av de utvecklade produktegenskaperna.

Företaget grundades 2002 som ett lyckat samarbete med Chalmers Tekniska högskola, Almi och ett innovationsföretag.  TrygghetsVakten AB har i dag en ledande position beträffande fuktinstallationer genom dess nätverk av certifierade installatörer i Sverige och finns representerat i Norge och Finland.

De  TrygghetsVakten certifierade installatörerna är noggrant utvalda och har genomgått minst ett års prövotid innan de får ta del av Trygghetsvaktens kundförfrågningar.  Under prövotiden utvärderas kundnöjdhet och tillägnad kompetens.

De certifierade installatörerna genomgår regelbundna utbildningar och erfarenhetsutbyten hos TrygghetsVakten för att kunna ge fastigheten den mest optimala lösningen.

TrygghetsVakten AB ingår numera i Amrox Group AB med systerföretagen Mätforum och Rexuma .  Mätforum är verksamt inom b l a utbildningar inom fukt men även fuktinstrument och kalibrering.  Rexuma tillverkar och utvecklar  sjukvårdsutrustning.