Tvättad singel

 

 

 

Tvättad singel används i krypgrunder och vid dränering för att minimera kapillärkraften. Kapillärkraften beskrivs enklast om man sätter ett smalt rör i ett glas med vatten. Vattennivån i röret blir högre i det smala kärlet än i det omgivande vattnet i glaset. Kapillärkraften i jorden skiljer sig en hel del beroende på jordens sammansättning. I en ren lerjord kan den kapillära stighöjden vara upp till 10 meter medan den i sandjord är några centimeter

I krypgrunder Vid blandning av olika jordarter är det den mest finkorniga som bestämmer den kapillära stighöjden. Ett sätt att hindra grundvattnet att nå husgrunden via kapillär stigning är att lägga ett lager singel eller makadam under husgrunden, ett s.k. kapillärbrytande lager. Det är då viktigt att det grova materialet inte innehåller något finkornigt material, som tar bort den kapillärbrytande effekten. Lämpligt är att använda tvättad singel eller makadam som kapillärbrytande lager.

Dränering runt krypgrunder och källare När du ska lägga nya dräneringsledningar ska det gamla dräneringsgruset kasseras. Dräneringsgruset har stor betydelse för hur dräneringen ska fungera eftersom det är kapillärbrytande. För att bryta denna kraft använder man tvättad singel eller makadam. Lagret bör vara minst 100 mm tjockt runt ett dräneringsrör. Eftersom det finns risk för att den omgivande jorden på sikt sipprar in och täpper till dräneringsledningen, ska man grunda med filterduk. Packa dräneringsgrus och återfyllnadsjorden ordentligt och se till att dräneringsgruset närmast huset kommer helt i marknivå.