Ventilation

 

 

 

Ventilation betyder förflyttning och utbyte av luft i utrymmen eller fastigheter. Att ha en fungerande ventilation är en absolut nödvändighet för människors välbefinnande. En stor del av vår tids allergier kan härledas till bristande eller felaktig ventilation.