Ångspärr

 

 

 

Ångspärr betyder i byggteknik ett material som förhindrar transport av fukt i form av vattenånga. Det är naturligtvis då också konvektionstätt (dvs luft kan inte strömma genom det).

En ångspärr används för att hindra fukttransport genom en konstruktion, t ex på den varma sidan av väggen för att hindra fukttransport ut till den kalla sidan där det annars hade kondenserat.

I en krypgrund placeras en ångspärr ofta mot marken. Det förekommer vanlig byggplast men bättre är en reflekterande armerad marktäckning eller en krypgrundsisolering. Dessa håller bättre och har en isolerande verkan som minskar värmetrögheten i en krypgrund.