Köpvillkor

 

 

Tillämplighet

TrygghetsVaktens Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på TrygghetsVaktens hemsida angivet datum och ersätter tidigare av TrygghetsVakten Sverige AB, 556728-0911, publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom TrygghetsVaktens hemsida utgör TrygghetsVaktens ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på TrygghetsVaktens hemsida och i övriga publikationer har hemsidan företräde.

Pris och Betalning

Priserna på TrygghetsVaktens hemsida uppdateras i realtid. Frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. TrygghetsVakten Sverige AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan TrygghetsVakten Sverige AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot 10 dagars faktura inkl moms. Försäljning till företag sker efter särskild överenskommelse.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.

Fraktkostnad

Insticksmätare respektive Kit för analog fuktmätning skickas fraktfritt. Frakt tillkommer på övriga artiklar. Den totala fraktkostnaden räknas ut när ordern godkänns av beställaren. Grundfrakten är för närvarande från 175 kr inkl. moms per kolli. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan avhämtas hos TrygghetsVakten i Älvsjö eller i fabriken i Göteborg efter överenskommelse.

Leverans

Varorna skickas normalt senast dagen efter ordermottagning. Vid hög belastning kan det ta ytterligare tid. Har du inte fått den beställda varan inom en arbetsvecka, vänligen hör av dig. TrygghetsVakten Sverige AB anlitar Posten för leveransen.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till TrygghetsVakten Sverige AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta kundservice på telefon 031-7602000 eller e-post till info@trygghetsvakten.se. Konsumenten betalar returfrakten. För ej uthämtade försändelser debiteras 300 kr.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Ansvar för fel

Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. TrygghetsVakten Sverige AB kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för TrygghetsVakten Sverige AB. TrygghetsVakten Sverige AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Övrigt

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på TrygghetsVaktens hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där det är direkt angivet.

TrygghetsVakten Sverige AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. TrygghetsVakten Sverige AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning på denna hemsida skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.