Om krypgrunder

Hur en krypgrund fungerar och vilka risker det finns med grundläggningsprincipen är några av de frågor som vi svara på här till vänster. Hittar du inte svar på din fråga kan du prova att söka i vår fuktordbok eller kontakta oss via mail eller telefon.

Krypgrunden är en vidareutveckling av torpargrunden. Den vanligaste krypgrunden består av en murad grundmur som huset står på. Grundmuren är ventilerad genom ventiler. På grundmuren ligger en syll som i sin tur bär ett bjälklag i trä. Bjälklaget i krypgrunden är isolerat med allt från sågspån till modern glasull eller stenull.

Man har i regel inte någon murstock som går ner i krypgrunden och saknar en stor del av den spillvärme som föregångaren torpargrunden hade. Krypgrund ses idag som en riskkonstruktion då det ofta byggs upp höga fuktvärden i utrymmet.

Man har historiskt sätt försökt att lösa detta genom att ventilera krypgrunden mer vilket kan ta bort symtomen, dvs dålig lukt, men ökat på det verkliga problemet mögel och röta.

Modern forskning visar att tillföra en liten kontrollerad mängd värme i krypgrunden skyddar man de flesta krypgrunder permanent. Krypgrund byggs även i andra varianter såsom med betongbjälklag, plåtbjälklag och varmgrund.

Krypgrunden har ett oförtjänt dåligt rykte på grund av okunskap. Om man jämför krypgrund med andra grundläggningsmetoder så har den många fördelar. Läs mer här om varför krypgrunden är en bra grundläggningsmetod.

Det är en förhållandevis billig grundläggningsmetod att konstruera en krypgrund. Det är lätt att kontrollera krypgrunden och åtgärda uppkomna problem såsom vattenskador. Det är lätt att kontrollera och underhålla avlopp och vattenrör. Vill man bygga om och behöver flytta ett avlopp så är det en enkel manöver.

Skulle du få en läckande diskmaskin så är det ett begränsat problem då vattnet kan evakueras ner i krypgrunden. Om samma skada inträffar i ett hus med platta på mark så kommer det sannolikt att bli en avsevärt mer omfattande skada. Samma sak vid byte av avlopp och vattenrör. Krypgrund används fortfarande i stor omfattning vid nybyggnad. Framför allt av volymtillverkare såsom Älvsbyhus, Myresjöhus, och Smålandsvillan. Läs mer om hur en krypgrund fungerar här och om mögelrisker här.

Läs mer hur man skyddar sig med TrygghetsVakten krypgrundsavfuktare här.

Önskas en offert från en certifierad installatör fyll i kontaktformuläret.

Här kan du läsa mer om krypgrunder

Varför ventilera?

Varför ventilera krypgrunden? Jag funderar på att sätta in en trygghetsvakt i vår krypgrund och samtidigt isolera mark och grundmur med er 10mm krypgrundsisolering. När jag läser…

Läs mer

Radon från krypgrund

Jag har konstaterat höga radonvärden från min krypgrund. Vad skall jag göra? Om du har höga värden av radon i krypgrunden bör du installera TrygghetsVakten…

Läs mer

Inga skador idag – Behöver jag vara orolig?

Min krypgrund har klarat sig i över 30 år. Behöver jag vara orolig? 1991-2005 har medeltemperaturen i Sverige ökat med mer…

Läs mer

Det luktar källare

i mitt hus. Vad är det för fel? Källardoft eller mikrobiell lukt är förknippat med mögel. Det doftar när möglet utvecklar sig och…

Läs mer

Hantera befintliga fukt- och mögelskador

Förslag på hur mögliga vindar och krypgrunder ska åtgärdas

Läs mer

10 skäl att bygga på krypgrund

Krypgrunden, som länge varit så populär, har fått mycket negativa omdömen i pressen de senaste åren. Det är egentligen synd,…

Läs mer

Inga mögelskador idag

Ingen mikrobiell påväxt i krypgrunden men hur skyddar man grunden mot framtida problem?

Läs mer

Isolera krypgrunden?

Isolering av grundmur, grundbotten och krypgrund samt torpargrund Att varmt och torrt är bra för de flesta krypgrunder är ett känt faktum…

Läs mer

Vitt ludd i trossbotten?

Vad är vitt ludd i trossbotten i en krypgrund?

Läs mer

Hur upptäcker jag mögel?

Hur kan jag se om det finns befintliga angrepp av mögel i krypgrunden? Titta runt i krypgrunden / torpargrunden med en…

Läs mer

Svarta fläckar i trossbotten

Är det svartmögel som växer i min krypgrund och vad ska jag göra?

Läs mer

Skador i krypgrunder

Orsak till skador i krypgrunder

Läs mer

Fuktkontroll & sanering

Hur mäts fukt i krypgrunder och vad ska jag göra?

Läs mer

Att göra krypgrunden fuktsäker

Hur man konstruerar en energieffektiv krypgrund med krypgrundsavfuktare och krypgrundsisolering.

Läs mer

Så fungerar en krypgrund

Krypgrunder ventileras för att mark- och byggfukt skall kunna föras ut. Tyvärr innebär ventilationen också att fukt förs in i krypgrunden när den är kallare…

Läs mer