Det luktar källare

Det luktar källare i mitt hus. Vad är det för fel?

Källardoft eller mikrobiell lukt är förknippat med mögel. Det doftar när möglet utvecklar sig och som allra mest doftar det när det torkar ut i krypgrunden och mögelsvampen börjar dö. Som överlevnadsstrategi släpper svampen sina sporer när klimatet börjar bli ogynnsamt.

Lukt kan även komma från jordbakterier, metangas samt kemi från tryckimpregnerat virke. Lukten kommer att avta med tiden om du installerar TrygghetsVakten. Om det är besvärande, dvs att det doftar upp i huset, kan man använda sig av en fotokatalytisk sanering. Denna sanering dödar sporerna och neutraliserar lukten i grunden.

Om mögelsporer har satt sig djupare in i byggmaterialet såsom i isoleringen i trossbotten kan en omfattande sanering vara nödvändig. Saneringen består ofta av att avlägsna allt skadat material och ersätta det med friskt. Ett alternativ till detta är att installera TrygghetsVakten Pro-X TrygghetsVakten Pro-X avfuktar med ett lätt undertryck vilket effektivt hindrar lukt från att ta sig upp i boytan.