Fuktkontroll & sanering

 

Kontrollera om du har för hög fuktighet

Det är lätt att kontrollera fuktnivåerna i krypgrunden med Probikssensorer som kan beställas av oss på TrygghetsVakten. Du kan också titta efter slaget virke eller hängande blindbottenskivor, fuktpåslag på grundmurar eller missfärgat virke. Har du konstaterat för hög fuktighet bör du vidta åtgärder, annars är det bara en tidsfråga innan du drabbas av fuktskador.

Ett alternativ till probiksindikatorer är att använda en fuktkvotsmätare. med denna mätare kan du mycket noggrant kontrollera trämaterialets fuktkvot i krypgrunden. Är det under 17% fuktkvot är det i princip ingen risk för mögelpåväxt. Ligger fuktkvoten över 17 % är det möjligt för mögel eller röta att växa och vidare åtgärd är att rekommendera.

Att använda en trådlös hygrometer eller väderstation är ofta inte tillförlitligt. De flesta mätare av denna typ har en tendens att “driva” i sitt mätresultat. Ofta så mycket som +- 10 %.  Även dyra instrument som används av besiktningsmän driver men dessa kaliberas med jämna intervall.

Bilden nedan visar kondens på krypgrundsmasonit i en krypgrund vilket upptäcks när man går ner i krypgrunden. D.v.s att gå ner och titta och lukta 2 gånger per år under den varma, fuktiga årstiden är mycket bra metod för att avgöra din krypgrunds tillstånd. 

Ett annat sätt är att fylla i vårt kontaktformulär så vidarebefodrar vi det till en av våra entreprenörer som kommer ut ogh gör en kontroll.

 

Sanering

Har du synliga angrepp av mögel eller kan känna dofter från grunden kan den också behöva saneras. Att utsätts sig själv och andra för mögelsporer är nästan alltid ohälsosamt och bör undvikas. Långt från alla mögelsporer är idag bevisat farliga för människor men att avgöra vilken typ av sporer som genererar en dålig lukt i fastigheten är inte helt enkelt. Det bästa är att behandla alla okända lukter med respekt och försöka reda ut varifrån de kommer och se till att bli av med källan.

För gör det själv åtgärder finns fotokatalytisk behandling. Denna luftrenare kan beställas tillsammans med TrygghetsVakten Krypgrund. Behandlingen tar några veckor och brukar ge goda resultat.  Annars kan man boka in via kontaktformuläret en av TrygghetsVaktens entreprenörer som kan komma ut och sanera bort påväxten med AMP 9-1.

Har du synligt mögel som du vill sanera bort går det ofta bra att tvätta bort detta med vanligt diskmedel. Är det en rötskada som du behöver sanera är det alltid vettigt att ta dit ett proffs för att bedöma omfattningen. Saneringsföretagen använder ofta saneringsmedel som AMP-91 som dödar av mögel och dessutom avlägsnar det varpå träet ser ut som nytt.

Har du en rötskada eller hussvamp rekommenderar vi att du kontaktar oss för råd kring vidare åtgärder.

Det är viktigt att allt organiskt skräp städas ur grunden. Detta utgör annars en mycket bra tillväxtmiljö för mögel och svamp.