Hantera befintliga fukt- och mögelskador

 

Hur gör jag med befintliga mögelskador?

Rötskadade delar skall alltid bytas ut. Har du mögelskador som är mindre omfattande, så att de inte besvärar er i huset, kan du låta de eventuellt vara kvar förutsatt att ventilationen inne i bostaden uppfyller byggnorm.

Ett från mögel rengjort hus blir robustare mot eventuell kortvarig uppfuktning i och med att det inte finns några mögelkolonier att starta ifrån och möglets tillväxt beskriver en exponentiell kurva.

Har du mer omfattande skador bör du göra en sanering. Det finns olika sätt att göra det och det finns hjälp att få, fotokatalytsik sanering är ett enkelt sätt eller ännu enklare kan vara att kontakta en  installatör / saneringsfirma som sanerar med exempelvis AMP 9-1.

Sanering kan även vara intressant av rent kosmetiska själ och gör huset mera lättsålt den dagen det ska säljas.

Det rekomenderas att avlägsna eventuellt svartmögel från trossbotten i krypgrunden.  Bilden ovan ser man både svart- och vitmögel vilket är vanligt efter en längre tids fuktexponering.

Yes diskmedel fungerar i princip bra när det gäller att tvätta bort enklare, färskt vitmögel s.k. ” vitt ludd” på krypgrundsmasonit men oftast inte svartmögel.

Var dock noga med att bära ett säkert andningsskydd vid hantering av mögel. Mögelgifter s.k. mykotoxiner kan vara en hälsofara och det är  svårt att avgöra dess toxitet (giftighet) eftersom att det finns många varianter som är olika giftiga och vi som individer har olika mottagliget.

Observera att det inte finns något mögelmedel som ger ett varaktigt skydd mot återväxt.  Det gör bara en krypgrundsavfuktare.