Inga mögelskador idag

 

Vad bör jag göra om det inte finns några fuktskador?

TrygghetsVakten Krypgrund är ett mycket bra sätt att förebygga fuktproblem. Oftast brukar man åtgärda då skadan redan har skett vilket både blir dyrare och utsätter boende i huset för onödiga hälsorisker.

Genom TrygghetsVaktens sätt att mäta klimat kommer systemet enbart att vara aktivt om det föreligger risk för mögel och röta. Om ingen risk föreligger har du heller ingen energiförbrukning.

Detta gör TrygghetsVakten Krypgrund till en mycket bra försäkring mot framtida skador som kan inträffa vid oförutsedda, extrema klimatförändringar.