Inga skador idag – Behöver jag vara orolig?

 

Min krypgrund har klarat sig i över 30 år. Behöver jag vara orolig?

1991-2005 har medeltemperaturen i Sverige ökat med mer än en grad och nederbörden i stora delar av landet med mer än 10%. De sista åren har förändringen varit ännu snabbare.

Med ett fuktigare klimat ökar riskerna för en mögelskada eller rötskada i krypgrunden.

En av de vanligaste orsakerna till en snabb förändring av klimatet i en krypgrund är ett byta av värmekälla. Att gå från en förbrännande värmekälla såsom olja till fjärrvärmejordvärme eller bergvärme kan på mycket kort tid skapa ett mycket gynnsamt klimat för mögel och röta.

Ett bra sätt att försäkra sig mot klimatrelaterade skador är att installera TrygghetsVakten Krypgrund.

Bättre att vara förutseende än efterklok.