Så fungerar en krypgrund

Krypgrunder ventileras för att mark- och byggfukt skall kunna föras ut. Tyvärr innebär ventilationen också att fukt förs in i krypgrunden när den är kallare än sin omgivning. Det beror på att varm luft kan bära mer fukt än kall luft.

En krypgrund är i nästan alla avseenden ett bra val av konstruktion för att ställa ett hus på. Man kan säga att konstruktionen har fått ett omotiverat dåligt rykte. Läs mer i 10 skäl att välja krypgrund.

En krypgrund är billig att bygga, lätt att inspektera och en mycket flexibel lösning vid tex en ombyggnad av ett kök. Vill du flytta avloppet eller vattendragningar till en annan placering är detta mycket enkel. Framför allt om man jämför med platta på mark där det i praktiken blir en mycket stor investering. En krypgrund har i praktiken enbart en nackdel vilket är att det ofta blir för fuktigt och således stor risk för mögel och röta.

Torpargrund

Den äldre torpargrunden som dagens krypgrund försöker efterlikna hade en fördel. Eftersom golvisoleringen var dålig och murstocken gick ned i grunden värmdes denna upp. Värmen som tillfördes gjorde att fuktig uteluft inte kondenserade i grunden. Fuktskadorna förebyggdes och huset höll i hundratals år. Ett gammalt hus som fortfarande eldas och som inte tilläggsisolerats är fortfarande en relativt fuktsäker lösning, trots att marken inte förberetts så som görs på moderna krypgrunder, med ångspärr och kapillärbrytande skikt. Den äldre torpargrunden har ofta litet behov av avfuktare.

Modern krypgrund

Den moderna krypgrunden har god golvisolering och saknar genomgående murstock. Följden blir att nästan alla krypgrunder förr eller senare drabbas av fuktskador eftersom de är för kalla. Behovet av avfuktare är i regel stort.

Med TrygghetsVakten

Med TrygghetsVakten installerad i krypgrunden eller torpargrunden skapas en säker miljö där mögel och röta inte trivs. TrygghetsVakten övervakar klimatet och förändrar det när risk föreligger. Avfuktning med TrygghetsVakten är mycket säkert och energisnålt.

Önskas en offert från en certifierad installatör?  Fyll i kontaktformuläret!