Välj rätt TrygghetsVakt

 

Välj rätt TrygghetsVakt till din krypgrund

Att veta vilken av våra produkter som är lämplig för att skydda din krypgrundfrån fukt-, lukt– eller radonproblem är ganska enkelt. Här följer lite vägledning i detta val.

Alla krypgrundsavfuktare från TrygghetsVakten är byggda i ett modulsystem vilket innebär att man enkelt kan uppgradera och bygga ut systemet efter behov. Som grund för dessa skydd är TrygghetsVakten Krypgrund alltid huvudsystemet. Genom att lägga till ytterligare moduler kan vi möta olika avfuktnings och skyddsbehov för er krypgrund. Ladda ner diagram som en PDF fil.

TrygghetsVakten Pro-E är i grunden samma system som TrygghetsVakten Pro-X men med en lite annorlunda programmering. Istället för att fokusera på att hålla ett undertryck i grunden styrs fläkten på att skapa ett så torrt klimat som möjligt. Detta innebär att fläkten suger in luft när det är torrare ute än inne men när det inte är gynnsamt kommer fläkten inte att ventilera alls.

TrygghetsVakten Pro-E består av två TrygghetsVakten krypgrund slingor samt en ventilationsmodul med styrning och är lämplig i krypgrunder upp till 150 kvm. Systemet är relativt enkelt att installera men kräver lite mer kunskap än TrygghetsVakten Krypgrund.

TrygghetsVakten Pro-E är en vidareutvecklig av TrygghetsVakten Krypgrund och är konstruerad för att kunna hantera krypgrunder med mer extrema förutsättningar.

 

  • Ett mycket högt fukttillskott.
  • Har delar i krypgrunden som inte är naturligt ventilerade.

Stämmer dessa påståenden är TrygghetsVakten Pro-E rätt val för er.

Energiförbrukningen ligger normalt på upp till 3 kWh per kvm och år.

Läs mer om TrygghetsVakten Pro-E

TrygghetsVakten Pro-S

 

TrygghetsVakten Pro-S är även detta en vidareutveckling av TrygghetsVakten Krypgrund. På samma sätt som TrygghetsVakten Pro-X kompletteras systemet med en ventilationsmodul men i detta fall är det en helt annan styrning. Ventilationsmodulen mäter tryckskillnanden dynamiskt mellan krypgrunden och vistelseutrymmet ovanför och ser till att alltid ha ett litet luftflöde från boytan ner till krypgrunden. Tack vare detta hindrar man effektivt alla former av emissioner och radon från att ta sig upp till boytan. TrygghetsVakten Pro-S är framtaget för att skydda redan skadade krypgrunder.

 

  • Höga radonvärden över 350 bq
  • Omfattande luktsmitta på grund av mögel eller kemi

 

Energiförbrukningen ligger normalt på upp till 8 kWh per kvm och år.

Läs mer om TrygghetsVakten Pro-S

TrygghetsVakten Krypgrund

 

TrygghetsVakten Krypgrund 50m består av en värmeslinga med en styrenhet. Styrenheten mäter klimatet och avgör om det föreligger risk för  mögelskador . Om risk föreligger slår styrsystemet på ström till värmeslingan och avvärjer risken med hjälp av värme. En slinga har en skyddskapacitet på  10 – 70 kvm om  krypgrunden  inte är avdelad i olika celler. Då de flesta hus över 70 kvm har en avdelad krypgrund är det inte ovanligt att man behöver två eller flera slingor till dessa. De flesta moderna hus klarar sig bra med 2 slingor.

För små 10-40 kvm grunder som exempelvis Attefallshus  eller mindre avdelningar av krypgrunder finns det en TrygghetsVakten 30m att tillgå.

TrygghetsVakten Krypgrund är vår basprodukt. Avfuktaren är konstruerad för att det skall vara enkelt att installera även om man inte har så stor erfarenhet. TrygghetsVakten Krypgrund är lämplig i mer än 90 % av alla krypgrunder.

 

  • Om du har en krypgrund som inte luktar av mögel eller har problem med andra emissioner.
  • Inte har fritt vatten på marken eller inträngande vatten i krypgrunden.
  • Har rimligt med ventilation i krypgrunden, dvs. minst en 15 x 15 cm ventil per fem meter yttervägg.
  • Alla delar i krypgrunden är ventilerade.
  • Inte har radonvärden i huset över 200 bq.

Stämmer dessa påståenden är TrygghetsVakten Krypgrund rätt val för er.

TrygghetsVakten Krypgrund har en normal energiförbrukning på upp till 7-8 kWh per kvm och år.

Läs mer om TrygghetsVakten Krypgrund

TrygghetsVakten Pro-E