Trygghetsvaktens mycket energieffektiva krypgrundsavfuktare

Krypgrundsavfuktare producerade av TrygghetsVakten är:

  • Marknadens mest energieffektiva – Pro-X och TrygghetsVakten krypgrund
  • Nästan underhållsfria – Pro-X och TrygghetsVakten krypgrund
  • Intelligent styrda – Samtliga TrygghetsVaktens avfuktare
  • Låg ljudnivå eller helt ljudlösa – Samtliga TrygghetsVaktens avfuktare

Våra krypgrundsavfuktare kommer med upp till sju års garanti vid garantiregistrering. Det finns även möjlighet att uppgradera till 10 år.  I Kungsängen tillverkar vi de olika typerna av krypgrundsavfuktare TrygghetsVakten Pro-X, Krypgrund och Sorptionsafuktare DH4 med flera.

TrygghetsVakten Krypgrund

TrygghetsVakten Krypgrund är en krypgrundsavfuktare för grunder med risk för mögel- och fuktproblem. Genom att skydda huset med avfuktaren TrygghetsVakten Krypgrund kan man vara säker på att inga otrevliga överraskningar såsom mögel och röta i krypgrunden uppstår. Krypgrundsavfuktaren installeras av många “gördetsjälvare”.

Läs mer

TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X är en avfuktare som är mer avancerad än våra standardmodell, TrygghetsVakten Krypgrund. Pro-X är unik då den hanterar samtidigt höga fukthalter, radon, och lukter.  Pro-X är den våra avfuktare som förbrukar minst energi.

Marknadens mest energieffektiva avfuktare

Dessa krypgrundsavfuktare är i första hand lämpliga att få installerade av utbildade installatörer. Genom att tillföra forcerad- och kontrollerad ventilation råder man även bot på luktsmittan, radon och den extremt fuktiga grunden.

Läs mer

Sorptionsavfuktare DH4

Avfuktning enligt sorptionsmetoden DH4 och DH6

TrygghetsVaktens  adsorptionsavfuktare DH4 / DH6 är tysta och driftsäkra. De drar även lite energi för denna typ av avfuktare. DH6 är extra energieffektiv då den har en EC-fläkt. DH4 och DH6 har båda en intelligent algoritm som drar nytta av att vid lägre temperaturer går det tillåta högre relativ fuktighet utan att det är någon risk för mikrobiell tillväxt.  Det finns även möjlighet att ställa in den för låga temperaturer i ett s.k vinterläge där de stannar fläkt, cirkulerar och avläser fuktigheten i kryputrymmet för att reducera energiåtgången ytterligare.

Sorptionsavfuktare installerad i krypgrund

Montering av avfuktare i krypgrund

DH4/DH6 sorptionsavfuktare drar mera energi än TrygghetsVakten Pro-X eller TrygghetsVakten Krypgrund men är snabbare att torka ner fukten i krypgrunder.

De är också förstahandsvalet när det kommer till krypgrunder som inte är enkelt åtkomliga då DH4/DH6 kan cirkulera torrluft från ett angränsande utrymme. D.v.s den går att placera ovanför torpargrunden för att cirkulera torr luft nere i fuktiga delar.

DH4/DH6  kräver som alla sorptionsavfuktare regelbundna, årliga filterbyten.

Skillnaden mellan DH4 och DH6 är följande:

  • DH6 är mera energieffektiv då den har en EC-fläkt
  • EC-fläkten kan ställas ner efter den initiala avfuktningen vilket spar energi och sänker ljudnivå.
  • DH6 kan användas för utrymmen över 200kvm då den ger högre avfuktningskapacitet och dubbelt så mycket torrluft jämfört med DH4.
  • DH6 går utmärkt att ha i små krypgrunder då varvtalet justeras ner.

 

 

Oftast låter man att en utbildad, certifierad installatör göra monteringen.

Önskar du komma i kontakt med en certifierad installatör? Klicka här!

Sorptionsavfuktare DH6
Torrluftskanaler på sorptionsavfuktare DH6

Vill du komma i kontakt med en certifierad installatör? Kontakta oss!