Trygghetsvaktens krypgrundsavfuktare

TrygghetsVaktens krypgrundsavfuktare är:

  • Driftsäkra
  • Effektiva
  • Nästan underhållsfria
  • Intelligent styrda
  • Nästan eller helt ljudlösa
  • Energisnåla

Våra krypgrundsavfuktare kommer med upp till sju års garanti.

TrygghetsVakten Krypgrund

TrygghetsVakten Krypgrund är en krypgrundsavfuktare för grunder med risk för mögel- och fuktproblem. Genom att skydda huset med avfuktaren TrygghetsVakten Krypgrund kan man vara säker på att inga otrevliga överraskningar såsom mögel och röta i krypgrunden uppstår. Krypgrundsavfuktaren installeras av många “gördetsjälvare”.

Läs mer

TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X är en avfuktare som är mer avancerad än våra standardmodell, TrygghetsVakten Krypgrund. Pro-X är unik då den hanterar samtidigt höga fukthalter, radon, och lukter.  Pro-X är den våra avfuktare som förbrukar minst energi.

Dessa krypgrundsavfuktare är i första hand lämpliga att få installerade av utbildade installatörer. Genom att tillföra forcerad- och kontrollerad ventilation råder man bot på luktsmittan, radon och den extremt fuktiga grunden.

Läs mer

TrygghetsVaktens adsorptionsavfuktare DH4

Avfuktning enligt sorptionsmetoden DH4

TrygghetsVaktens  adsorptionsavfuktare DH4 är mycket tyst och driftsäker. Den drar även lite energi för denna typ av avfuktare.  Detta genom en intelligent algoritm som drar nytta av att vid lägre temperaturer går det utan att det är någon risk för mikrobiell tillväxt tillåta högre relativ fuktighet

Montering av avfuktare i krypgrund

En DH4 sorptionsavfuktare drar mera energi än TrygghetsVakten Pro-X eller TrygghetsVakten Krypgrund men är oftast snabbare att torka ner fukthalten i konstruktioner.

Den är förstahandsvalet när det kommer till krypgrunder som inte är enkelt åtkomliga. DH4 kan cirkulera torrluft från ett angränsande utrymme. D.v.s den går att placera ovanför torpargrunden för att cirkulera torr luft nere i fuktiga delar.  DH4  kräver som alla sorptionsavfuktare regelbundna, årliga filterbyten.

Oftast låter man att en utbildad, certifierad installatör göra monteringen.

Önskar du komma i kontakt med en certifierad installatör? Klicka här!

Vill du komma i kontakt med en certifierad installatör? Kontakta oss!