Analyser & jämförelser

Analyser och jämförelser krypgrundsavfuktare

Vanligt är att installera en sorptionsavfuktare krypgrunden. Denna lösning fungerar också bra, men det finns flera skäl till att istället välja  TrygghetsVakten Krypgrund eller Pro-X.

Diagrammet nedan visar skillnaden i kostnad mellan avfuktaren TrygghetsVakten Krypgrund och sorptionsavfuktare.

TrygghetsVakten gör samma jobb som en sorptionsavfuktare, men till mycket mindre totalkostnad.

TrygghetsVakten Krypgrund och Pro-X är dessutom nästant underhållsfri. En sorptionsavfuktare kräver ett årligt filterbyte vilket kostar både tid och pengar. Hoppar man över servicen, skjuter energiförbrukningen i höjden och livslängden förkortas avsevärt.

Diagrammet jämför skaderisken hos sorptionsavfuktare och TrygghetsVakten Krypgrund. Båda är effektiva metoder för att skydda krypgrunden mot fuktskador.

Vad händer om strömmen bryts?

Eftersom ventilerna är fortsatt öppna efter installation av Trygghetsvakten Krypgrund, innebär inte ett eventuellt strömavbrott någon omedelbar fara. Man har god tid på sig att få igång strömmen innan mögel börjar växa.

Med sorptionsavfuktare installerad är det dock bråttom, då dess princip bygger på totalt instängd luftvolym och därmed stängda ventiler – fukten kan inte evakueras vid strömavbrott. Redan efter någon vecka kan mögel växa och följden av strömavbrottet kan bli sanering.

Slutsatsen är att TrygghetsVakten Krypgrund och Pro-X är en säkrare lösning än sorptionsavfuktaren, om det finns risk för driftavbrott som inte omedelbart åtgärdas. Om man inte bor i huset året om, tex ett sommarhus, är det direkt olämpligt att täta alla ventiler!

Energiförbrukning

Diagrammet jämför energiförbrukningen hos en av de ledande sorptionsavfuktarna och TrygghetsVakten Krypgrund. TrygghetsVakten är mer än tre gånger så energieffektiv, och med en tunn tilläggsisolering i grunden, mer än fyra gånger så energieffektiv som en traditionell sorptionsavfuktare.

Om du väljer att byta ut din befintliga sorptionsavfuktare mot TrygghetsVakten Krypgrund eller Pro-X tar det oftast mindre än fem år innan du kan räkna hem affären. 
Energibesparingen blir naturligtvis ännu intressantare ju större krypgrund du har.

Trygghetsvakten Krypgrund är helt tyst, medan sorptionsavfuktaren har fläktar som låter.

Trygghetsvakten Krypgrund levereras med upp till tio års garanti och har en skattad livslängd  som överstiger alla andra avfuktare på marknaden eftersom att den inte har några rörliga delar.