Energiförbrukning?

Hur mycket ström drar TrygghetsVaktens avfuktare i krypgrunden?

Förbrukningen är beroende av klimatet i grunden samt storleken av krypgrunden. Normal förbrukning i ett krypgrund är 7 kwh per kvm och år. I ett hus med 120 kvm byggyta är en normal årsförbrukning 800-900 kwh från andra året beroende på vilken avfuktare du väljer. Under första året så bör man räkna med minst det dubbla då grunden ska torkas ut.  Det kan handla om minst ett par hundra liter vatten liter vatten som ska torkas bort.

Energiförbrukningen är som störst under den varma delen av året för att vara nära noll under den kalla årstiden. Oftast brukar elpriserna vara som lägst under sommaren.

Då alla hus har olika förutsättningar är det mycket svårt att avgöra exakt förbrukning. Har du bristfällig dränering, fuktiga grundmurar, ett större fukttillskott på grund av markförhållanden eller saknar marktäckning så ökar detta förbrukningen.

Energiförbrukningen varierar också mellan olika år precis som vädret varierar.  Fuktigt väder kommer med en viss fördröjning också in i grunden.

Ligger huset kustnära kan även detta påverka förbrukningen eftersom att det ger ett fuktigare klimat i krypgrunder. En traditionell avfuktare som sorptionsavfuktare drar normalt tre till fem gånger mer energi i samma utrymme. Detta gör TrygghetsVakten Krypgrund eller Pro-X till ett mycket energieffektivt alternativ.

Är det så att din grund under ett torrt år inte skulle behöva någon avfuktning från TrygghetsVakten krypgrund så drar den endast 0,03W eller 0,3 kWh på ett år.  Det är det som krävs för att hålla igång fuktövervakningen.

Normalförbrukning efter andra året med TrygghetsVaktens krypgrundsavfuktare med åldersbeständig plast mot marken i grunden.

-TrygghetsVakten Krypgrund 6-11 kWh per kvm och år

-TrygghetsVakten Pro-X 4-9 kWh per kvm och år

-Sorptionsavfuktare DH4 / DH6 16-30 kWh/ per kvm och år

Isoleras marken i kryppgrunden sänks förbrukningen ofta dramatiskt ner till hälften, se optimera förbrukningen.

Isolering för torpar- och krypgrund

Offert på effektiv avfuktareinstallation?