Energiförbrukning?

 

Hur mycket ström drar TrygghetsVakten i krypgrunden?

Förbrukningen är beroende av klimatet i grunden samt storleken av krypgrunden. Normal förbrukning i ett krypgrund är 7 kwh per kvm och år. Under första året så bör man räkna med minst det dubbla då klimatet skall stabiliseras.  Det kan handla om hundratals liter vatten som torkas ut under den perioden.

Energiförbrukningen är som störst under den varma delen av året för att vara nära noll under den kalla årstiden.

I ett hus med 120 kvm byggyta är en normal årsförbrukning 840 kwh från andra året beroende på vilken avfuktare du väljer.

Då alla hus har olika förutsättningar är det mycket svårt att avgöra exakt förbrukning. Har du bristfällig dränering, fuktiga grundmurar, radoninstallation som inte är TrygghetsVakten Pro-X/S, ett större fukttillskott på grund av markförhållanden eller saknar marktäckning så ökar detta förbrukningen.

Ligger huset kustnära kan även detta påverka förbrukningen eftersom att det ger ett fuktigare klimat i krypgrunder. En traditionell avfuktare som sorptionsavfuktare drar normalt tre till fem gånger mer energi i samma utrymme. Detta gör TrygghetsVakten till ett mycket miljövänligt alternativ.

Isoleras marken i kryppgrunden sänks förbrukningen förbrukningen ofta dramatiskt. se vidare optimera förbrukningen.

Uppskattad normalförbrukning på krypgrundsprodukter från TrygghetsVakten

TrygghetsVakten Krypgrund 5-7 kwh per kvm och år

TrygghetsVakten Pro-X 3-5 kwh per kvm och år