Jag har hög R.F i min krypgrund och TrygghetsVakten värmer inte.  Fungerar den?

Funktionen hos TrygghetsVakten Krypgrund beskrivs inte riktigt av en relativ fuktighetsmätning (RF) då den styrs av möglets tillväxtfaktorer.
 
Tillväxtfaktorerna är tid, temperatur och relativ fuktighet.  Dvs vid vissa temperaturer växer inget oberoende av den relativa fuktigheten, eller om tiden är för kort växer inget heller.  Dessa samband är i sig komplexa; en bättre uppfattning om det finns risk ges med fuktkvotsmätning med en fuktkvotsmätare  som ger en indikation om tiden och fukten i luften. I princip täcker den in då 2 av 3 faktorer.  

Bästa indikatorn är att titta på TrygghetsVaktens värmeenhets gröna lampa. Står den och blinkar visar den på underkapacitet och då får man kontakta TrygghetsVakten för vidare suport.

Så om exempelvis hygrometern igår visade på hög Relativ Fuktighet och värmeenhetens gröna lampa gav ett fast grönt sken betyder det att det inte förelåg risk då Trygghetsvakten har kontrollerat förutom fuktigheten i luften även tid och temperatur.

Önskar man kontrollera att värmekabeln fungerar – tryck in lilla svarta testknappen bredvid dioderna under ca fyra minuter.  Blir värmekabeln ljummen fungerar strömmen hela vägen ut till värmekabeln.