Jag mäter hög luftfuktighet, är något fel?

 

Jag har köpt en luftfuktighetsmätare på Clas Ohlsson och den visar 82% luftfuktighet i krypgrunden. Är det risk för mögelpåväxt då?

 

-Det beror på temperaturen och vilket klimat det varit tidigare. Vid normalt förekommande temperaturer i en krypgrund, under rumstemperatur, behövs det väldigt långa perioder vid 82% för att det ens skall finnas en teoretisk möjlighet till mögeltillväxt. Vid temperaturer uppåt 30°C kan det däremot mögla redan från 72% relativ fuktighet.

Mögel kräver alltså både tillräcklig luftfuktighet, rätt temperatur och tillräcklig tid för att gro och växa. Mäter du fuktkvoten med en fuktkvotsmätare istället får du ett värde som är lättare att tolka, är det under 18% är det bra, är det kallt så kan det vara uppåt 19% utan risk. Tänk på att klimatet varierar mellan olika år, så mäter du 17% ett år kan det i en oskyddad krypgrund bli 19% ett annat. Det är ett av skälen till att Trygghetsvakten Krypgrund är en så bra lösning; den drar bara ström de år då klimatet är sådant att mögelrisk föreligger.