Kan det bli sämre?

 

Kan bli värre om man installerar TrygghetsVakten  i krypgrunden? Kan det bli värre om man installerar en exempelvis sorptionsavfuktare?

Till skillnad från äldre typer av avfuktare, såsom sorptionsavfuktare eller kondensavfuktare, tätar man aldrig grunden vid installation av TrygghetsVakten. Att täta grunden kan vara en stor risk. Om avfuktningslösningen får ett driftsavbrott kan det bli ett mycket ogynnsamt klimat på mycket kort tid och mögelpåväxt är ett faktum.

Med TrygghetsVakten rätt installerat är det inte möjligt att skapa ett värre klimat än utgångsläget. Vid ett eventuellt driftsavbrott är det värsta som kan hända att klimatet återgår till ursprungsläget.