Stänga av på vintern?

 

Behöver Trygghetsvakten stå på hela året, eller kan den stängas av vintertid?

Ja det är lämpligt att ha TrygghetsVakten påslagen hela året. TrygghetsVakten är ett helt automatiskt system. TrygghetsVakten styrs på groförutsättningar på 10 000-tals olika sorters mögel och inte på en specifik fuktnivå, som de äldre avfuktningssystemen. När det är möjligt för mögelsporer att växa kommer TrygghetsVakten att vara aktiv och hindra detta. TrygghetsVakten kommer aldrig att avfukta om det inte är nödvändigt.