Vilken TrygghetsVakt skall jag välja?

 

 

Fråga

Jag tänker installera en avfuktare i krypgrunden. Jag tittade på hemsidan men kan inte själv riktigt utläsa vilken typ jag bör ha. Ni har ju olika varianter och med olika kapacitet.
Går det generellt att säga vad ni rekommenderar till ett hus byggt 1992, 89 kvm byggyta och med begynnande tillväxt av ”mikrobiell påväxt”?

Svar

Till ett hus byggt 1992 på 89 kvm utan luktsmitta bör det räcka fint med 2 enheter av typen TrygghetsVakten Krypgrund 4.0 eller 5.0. 5.0 är enklare att installera men något dyrare.
Varje enhet klara upp till 70 kvm eller en del i en grund. Har du flera delar behöver du således flera enheter.