Installera TrygghetsVakten krypgrund

 

 

 

TrygghetsVakten monteras i blindbotten, dvs taket i krypgrunden eller torpargrunden. Datorenheten skruvas fast och värmekabeln spikas på plats med med medföljande kabelklammers.

Det är huset och dess inneboende du vill skydda, inte marken, och därför gör TrygghetsVakten bäst nytta vid blindbotten. Eftersom varm luft stiger kommer luften vid blindbotten att avfuktas mer än vid marken, precis som önskat. Det är sällan det behövs några stora temperaturökningar, en höjning med 3°C sänker den relativa fuktigheten med ca 15 procentenheter.

Köld- och fuktlasten i en krypgrund eller torpargrund med marktäckning kommer nästan enbart från grundmurar och med luften som ventileras in. Därför monteras TrygghetsVaktens värmeslinga längs med grundmuren. Har du valt TrygghetsVakten Krypgrund 50m eller 30m ska minst alla ytterväggar täckas av värmekabeln.  Ett överskott av kabel leds in i mitten av grunden.

Ladda ner installationsanvisning