Så fungerar avfuktaren TrygghetsVakten krypgrund

Det centrala hos TrygghetsVakten är en inbyggd dator som med hjälp av temperatur- och fuktsensorer registrerar klimatet i krypgrunden eller torpargrunden. Kontinuerligt beräknar TrygghetsVakten om det börjar närma sig risk för att mögel – eller rötsvampsporer kan växa.

Om så är fallet hindrar TrygghetsVakten groprocessen från att fullbordas genom att värma krypgrunden eller torpargrunden med en värmekabel.

Avfuktaren TrygghetsVakten Krypgrund

TrygghetsVakten verkar alltså genom att höja temperaturen i utrymmet. När temperaturen stiger sjunker den relativa fuktigheten, vilket är gynnsamt eftersom mögel och rötsvamp kan växa vid för allt för hög relativ fuktighet. En grads temperaturhöjning ger hela 5% sänkning av relativa fuktigheten.

Avfuktning startar vid risk för mögelpåväxt.

Med tiden så torkar också grunden ur då varm luft kan bära mer fukt än kall luft. Detta innebär att ventilationsluften tar med sig mer fukt ut än vad som kommer in. Principen är densamma som gör att det är torrt inomhus på vintern när värmen är på.

Alla TrygghetsVakten produkter är moduluppbyggda. Detta gör det mycket enkelt att uppgradera eller bygga ut systemet. Har du en större krypgrund är 70 kvm eller är krypgrunden avdelad, kompletterar du bara med ytterligare enheter. 

Är grunden mycket fuktig eller att den behöver skyddas från radon eller lukt kan man enkelt uppgradera till en TrygghetsVakten Pro-X.