Därför har TrygghetsVakten så låg energiförbrukning

Principen bakom TrygghetsVakten Krypgrund är att utnyttja de egenskaper som fysiken och krypgrunden erbjuder och hjälpa dessa förhållanden på traven. Allt för att med så lite energi som möjligt skapa ett klimat i krypgrunden eller torpargrunden som skyddar mot fukt, lukt mögel och röta.

Fukt vandrar alltid från varmt till kallt.

Det är därför en krypgrund sällan har några problem under vinterhalvåret. Krypgrunden är ofta varmare än vad det är utomhus.

Varm luft kan bära mer fukt än kall.

Genom att värma luften en grad sänker du den relativa fuktigheten med fem procentenheter. Om du har 85% relativ luftfuktighet vid 15 grader och höjer temperaturen med två grader blir således den relativa luftfuktigheten 75%.

Varm luft stiger och expanderar i förhållande till kall luft.

Detta innebär att när värme tillförs i krypgrunden, stiger den mot trossbotten och sprider ut sig. Genom detta skyddar den trossbotten och syll mot fukt, mögel och röta.

TrygghetsVakten Krypgrund suger inte in fuktig utomhusluft som sorptionsavfuktare eller kondensavfuktare gör. Att suga in varm luft från boytan till krypgrunden höjer i princip alltid den relativa fuktigheten.

Genom att TrygghetsVakten Krypgrund inte styr på relativ fuktighet utan på den faktiska risken för skador blir energiförbrukningen tre till fem gånger lägre än med traditionella avfuktare.

Det finns flera sätt att optimera energiförbrukningen på TrygghetsVakten Krypgrund.

Se över takavvattning

Att se till att allt vatten från stuprör rinner bort från huset skall ses som en grundläggande åtgärd. Om vatten kan tränga in i krypgrunden när det regnar kommer det att behövas avsevärt mer energi för att avfukta. Det behöver inte vara fritt vatten i krypgrunden för att förbrukningen skall gå upp utan det räcker med ett visst påslag på grundmur för att du skall få mer driftstid. Se till att alla stuprör rinner fritt och bort från grundmuren.

Se över dränering

Om du har en bristfällig dränering kommer du att få ett högre tillskott av fukt via grundmurarna och marken. En dränering håller normalt i 30 till 40 år. Mot grundmuren skall det ligga en spalt med dränerande material, exempelvis singel.  Isolera gärna muren utifrån med fuktgenomträngligt material som exempelvis Isodrän, Pordrän eller Opti Drain. Eventuella planteringar skall sluta åtminstone 40 cm innan grundmuren.

Isolera grundmur och mark

Isoleringen ska i första hand placeras på utsidan av muren. Detta är tyvärr inte alltid möjligt då det ofta inbegriper en omfattande grävning runt fastigheten. Man väljer då att placera isoleringen på insidan av grundmuren. Det blir bäst effekt om du isolerar marken 1,5 gånger tjockare än insidan av muren.

Genom att täcka eller isolera grundmuren i höjd med omgivande marknivå som på bilden ovan får du flera fördelar. Dels skapar du ett varmare klimat i grunden vilket alltid är gynnsamt och dels hindrar du fukt från att tränga in genom grundmuren. Detta är den metod som vi rekommenderar.

Material för isolering

Vi har testat en uppsjö av material för att isolera grundmur och mark i krypgrunder. Vi saluför en krypgrundsisolering som vi har fått mycket bra resultat med så kallad armerad marktäckning. Denna reflekterar husets värmestrålning  samt reflekterar även strålningsenergin från en TryggetsVakt. Normal återbetalningstid på den armerade marktäckningen är 5-8 år.

Armerad marktäckning är stark, lätt och rulla ut samt spar energi då den höjer värmen i trossbotten.

Isoleringen ovan är ett 10 mm tjockt material framtaget  för krypgrunder. Materialet ersätter den vanliga 0,2mm åldersbeständig plast. Andra material som vi kan rekommendera är Isodrän, Pordrän, Opti Drain och lättklinker. Det går även bra att använda cellplast. Läs mera gällande isolering.

Ventilation?

När du installerar TrygghetsVakten Krypgrund är det bra om du behåller så mycket ventilation som möjligt. Mängden ventilation som krävs är avhängigt hur stort fukttillskott du har i grunden.

God ventilation är viktigt ur radonsynpunkt och generellt bör man inte minska ventilationen i en krypgrund.

Att uppgradera Trygghetsvakten Krypgrund till en TrygghetsVakten Pro-X är oftast det enklaste sättet att styra ventilationen i en krypgrund.

Pro-X

Om det är snörika vintrar kan man med fördel skotta snön mot krypgrundsmuren vilket isolerar mot köldstrålningen.  När sedan vårvärmen kommer smälter snön och värmestrålningen kan tränga fritt in i krypgrunden.