TrygghetsVakten Pro-X är en  avfuktare som är mycket högpresterande gällande fukt, lukt, radon samt energieffektivitet. Den är i första hand lämplig att installera av utbildade installatörer.


När inte TrygghetsVakten krypgrund räcker riktigt hela vägen fram löser Pro-X  fuktproblemet galant. Genom att tillföra forcerad- och kontrollerad ventilation till din vanliga krypgrundsinstallation råder man bot på luktsmitta, radon och extremt fuktiga grunder.

TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X kombinerar ett lägre tryck i grunden med hög uttorkningskapacitet, kraftig ventilation och en låg energiförbrukning. Därför ett självklart val för krypgrunder med mycket fukt, radon och mikrobiella, toxiska emmissioner eller lukt.

Läs mer om Pro-X