Risk att stänga ventiler?

Är det inte riskfyllt att stänga ner all ventilation i krypgrunden?

Ja det är alltid en risk att stänga till en krypgrund men tyvärr är det undantagsvis nödvändigt. I de fall man kan välja lösningar med öppen ventilation gör man hellre det, exempelvis Trygghetsvakten Pro-X eller Trygghetsvakten Krypgrund. I de fall radonvärdena i marken är mycket höga eller det också finns problem i själva golvbjälklaget kan man tvingas anordna ett rent undertryckssystem (som Trygghetsvakten Pro-S) och då måste ventilerna stängas.

Risken uppstår om frånluftsventilationen får ett driftsavbrott. Då kan det på relativt kort tid uppstå fuktskador såsom mögel och och dålig lukt. För att upptäcka ett möjligt driftsavbrott i tid levereras alltid Trygghetsvakten Pro-S med en TrygghetsVakten Diagnos som indikerar uppe i boytan om allt är OK. Så långt som möjligt bör du undvika stängda ventiler och du ofta är borta, t ex om du åker flera veckor på semester eller om det gäller en sommarstuga/fjällstuga.

TrygghetsVakten Pro-S är byggd för att hindra dålig lukt, emissioner och radon från att nå upp till boytan och samtidigt hålla fukten på säkra värden. Systemet är uppbyggt med flera redundanta enheter för att minska risken för driftsavbrott. Den innehåller  t ex två oberoende fläktar och en eller flera av dem oberoende värmeenheter.