TrygghetsVakten Pro-X

  • Skydd mot fukt, lukt och mögel

  • Hög avfuktningskapacitet

  • Extremt energisnål

  • Lång livslängd

  • Driftsäker

TrygghetsVakten Pro-X kombinerar hög uttorkningskapacitet med kraftig ventilation och en låg energiförbrukning Därför ett självklart val för krypgrunder med mycket fukt och lukt. Avfuktningssystemet kräver ett minimum av underhåll och levereras med upp till sju års garanti.

TrygghetsVakten Pro-X är utvecklad speciellt för fuktiga krypgrunder med förekomst av skadliga ämnen såsom radon och lukter från mögel, från tryckinpregnerat virke eller jordbakterier. Avfuktaren ser till att dessa skadliga ämnen ventileras ur grunden samtidigt som den håller krypgrunden så torr att mögel och röta inte kan växa.

Avfuktningssystemet är mycket driftsäkert i och med att det bygger på oberoende men samverkande fläkt- och värmemoduler.  Det vill säga att det finns alltid en backupfunktion för att skydda krypgrunden.

TrygghetsVakten Pro-X drar normalt så lite som 5 kWh per kvm krypgrund och år vilket innebär för en villa med bottenplan på 90 kvm ca 450 kW/år eller en driftskostnad på ca 50 kr/månad.  Läs mer hur man sänker ytterligare förbrukningen här.

Klicka här för offert på installation!