Var passar TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-x är det självklara valet i krypgrunder med luktsmitta i kombination med en hög fuktlast. Genom att ventilera krypgrunden aktivt hindrar den hälsoproblem vid måttlig förekomst av radon, mögel– eller jorddoft.

Krypgrunder med omfattande avdunstning inne i grunden och krypgrunder som står i en väldigt fuktig omgivning kan med en termisk avfuktare få högre driftskostnad än normalt. För dessa fall har vi konstruerat TrygghetsVakten Pro-X som med hjälp av fuktstyrd ventilation kraftigt minskar driftstiden på den termiska avfuktaren som ingår i systemet.

En fördel med den aktiva ventilationen är att skadliga partiklar som kan finnas i krypgrunden – mögel, radon, pentaklorfenol från tryckinpregnerat virke eller jordbakterier – aktivt ventileras ut. Det gör TrygghetsVakten Pro-X lämpad för grunder med måttlig förekomst av skadliga partiklar och gaser.

TrygghetsVakten Pro-X är också ett lämpligt alternativ till att ta upp fler ventilationshål i en för lite ventilerad grund. Genom den aktiva ventilationen tillser TrygghetsVakten Pro-X att tillräckligt med torr luft når grunden. Exempel på några användningsområden är:

-Äldre torpargrund med högt fukttillskott och för lite ventilation

-Radhus med krypgrund. Högt fukttillskott och luktsmitta med stort avfuktningsbehov

-Sanering efter ett hussvampsangrepp

-Fritidshus med hög fuktighet och påväxt

-Villor med hög luftfuktighet och påväxt

-Kommersiella fastigheter där hög redundans och driftsäkerhet av avfuktningssystem önskas.