Är mögel farligt?

Om mögel är skadligt eller inte forskas det mycket på. Det man idag vet är att vi påverkas olika beroende på person. En del är mycket känsliga för vissa typer av mögel och andra påverkas inte alls. Det finns vissa sorter av mögel som bevisligen är skadliga för människor. Stachybotrys är en av dessa som är vanligt förekommande i byggnader.

Stachybotrys, en typ av svartmögel

För att vara helt säker rekommenderar vi att man sanerar mögelpåväxt eller river bort det angripna området.  Är det mindre omfattande kan det räcka med att tvätta bort möglet med hjälp av diskmedel och vatten. Är det mer omfattande kan en saneringsfirma vara nödvändig. Idag finns det saneringsvätskor som är effektiva mot mögel och svamp. Vid omfattande mögelbeväxtning i krypgrund och på vind kan det sprida sig så mycket sporer upp till boendemiljön att det blir skadligt. När saneringen är gjord bör man skydda utrymmet från vidare påväxt med hjälp av någon av TrygghetsVaktens produkter som håller torrt.  För att vara helt säker bör du ta kontakt med någon av våra certifierade entreprenörer.