Befintliga skador

Hur gör jag med befintliga mögel- och röt- skador?

Rötskadade delar skall alltid bytas ut. Har du mögelskador som är mindre omfattande, så att de inte besvärar er i huset, kan nöja dig med att tvätta bort det synliga angreppet. Diskmedel är nästan lika bra som mögeltvätt. TrygghetsVakten hindrar möglet från att regenerera sig och så småningom dör det alltså ut av sig självt. Har du mer omfattande skador bör du göra en sanering. Det finns olika sätt att göra det och det finns hjälp att få, fotokatalytisk sanering är en metod som används med gott resultat.