Kemi skyddar inte huset

Sanering skyddar inte fastigheten – Rätt klimat är nödvändigt!

I SBUF senaste rapport om mögel konstateras det att de flesta saneringskemikalier tar bort sporer men i oftast kommer det tillbaka ny mögelpåväxt kort efter saneringen. Rapporten visar också att i de flesta fall genererade mögelsvampen mer mykotoxiner i samband med saneringen än innan. Mykotoxiner är det giftet som kan vara hälsofarligt från mögelsvampar.

IVL Svenska miljöinstitutet, som har gjort undersökningen på uppdrag av Skanska, genomförde tester på följande kemiska preparat och metoder.

  • Ånga
  • Värme
  • Eld
  • Ozon
  • Penetrox-S (hydrogenperoxid)
  • Boracol 10 (bor)
  • VitalProtect (bor)
  • Klorin (natriumhypoklorit)
  • Alg & MögelBORT Proffs (amonium-klorid)

Möglet odlades på gipsskivor samt furusplint.

Efter genomförd testcykel konstaterades att inget av preparaten hindrade framtida påväxt av mögel. 
Störst förekomst av mögel uppkom efter enbart torkning av materialet, tätt efterföljt av eld och Ozon.

Vår slutsats av denna rapport är att kemi inte hindrar framtida mögelpåväxt utan enbart tar bort det befintliga. För att hindra framtida mögelpåväxt behöver klimatet kontrolleras och justeras så att det inte är gynnsamt för mögel att växa.