Mögel – Skador för livet

Ny rapport! Mögel kan ge skador för livet!

I en ny rapport från Umeå universitet har man konstaterat att närmare hälften av alla som har blivit sjuka av mögel fortfarande är sjuka sju år efter upptäckt. Detta stödjer tidigare antaganden att mögel kan vara skadligt för livet.

Undersökningen omfattar 189 personer med sjuka hus- syndrom som fick behandling vid Norrlands Universitetssjukhus mellan åren 1986 och 1989. Samtliga har varit utsatta för dålig inomhusmiljö pga. fuktskador och bristfällig ventilation. Något som förbryllar forskarna är att nio av tio var kvinnor. Ett annat viktigt konstaterande är att de flesta inte sökte vård och åtgärd förrän efter flera år och att detta minskat möjligheterna att bli återställd avsevärt.

Vanliga symptom är:

  • huvudvärk
  • torr hud
  • uttorkade slemhinnor
  • koncentrationssvårigheter
  • sveda i bröstet
  • rinnande ögon
  • långvariga förkylningar

Om du har lukt i boytan eller om någon vän i din närhet tycker att det luktar konstigt om dina kläder är det läge att undersöka närmare vad det är. Att utsätta sig för mögel kan leda till ett livslångt obehag.

Lite mer information om mikrobiell lukt

Mögellukt är förrädisk. De flesta människor vänjer sig mycket snabbt vid mögellukt. Ofta tar det inte mer än 30 sekunder för luktsinnet att anpassa sig och lukten blir snabbt mindre påtaglig.

Kvinnor har i regel så mycket som 10 ggr bättre luktsinne än män så ta det på allvar när din fru tycker att det luktar underligt.

Ett bra sätt att kontrollera om du har mögellukt är att be en utomstående att lukta, gärna då en kvinna.

Läs er om mögel och skaderisken