Provtagning av mögel

När du skall ta prover för mögelanalys är det viktigt att hantera provet på rätt sätt. Detta är en liten guide om hur du skall hantera materialet.
Rötskadat material

Om det är en rötskada är det vettigt att skära bort en bit av materialet. Finns det flera rötskador bör du ta flera prover. Se till att hålla isär proverna från varandra då detta underlättar analysen. Det är inte säkert att det är samma svamp som växer i olika delar av utrymmet. Är det olika material skall även dessa betraktas som olika prover. Exempelvis en trossbotten med träbjälklag och blindbottenskivor av masonit.

Det är viktigt att det är fast material som tas för provtagning. Trä eller träbaserat material, betong, puts eller isolering kan analyseras.

Fruktkroppar och mycel

Finns det fruktkroppar av svamp eller synligt mycel kan man även analysera dessa.
Ta även med en bit av materialet som detta växer på för en korrekt mögelanalys.

Angrepp av källarsvamp

Källarsvamp  är en vanligt förekommande rötsvamp och kan förväxlas med äkta hussvamp.  Därför är det viktigt att lämna in för analys för säkerställande.  Är det äkta hussvamp bör en TrygghetsVakten certifierad entreprenör kopplas in på fallet om det rör sig om en skada i krypgrund eller vind.

Förvaring

Var noga med att hålla isär proverna. Förvara dom aldrig i ett tätt material såsom plastpåse eller folie. Alla prover skall förvaras i behållare av papper såsom ett kuvert, papperspåse eller kartong.

Kostnad

En mögelanalys kostar normalt från 1 000 kr per analys. Analystiden är normalt upp till 8 dagar. Är det kort om tid kan man beställa express mot en extra kostnad.

En analys av rötsvamp är lite dyrare. Där ligger kostnaden från 1 400 kr per analys. En rötsvampsanalys ger svar på om det är äkta hussvamp eller annan virkesnedbrytande art eller släkte.

Det går även att göra en sporanalys i luften. Detta är mer komplicerat och kräver ofta ett besök på plats.

Skicka in prover

När du tagit de prov som du vill ha analyserade packar du ner detta i papperspåsar, kuvert eller annat pappersbaserat emballage. Skicka det till Botaniska Analysgruppen. Glöm inte att ange vad du vill ha analyserat och hur du vill ha svaret. Brev, mail, fax eller telefon.  Prov kan skickas till:

Botaniska Analysgruppen
Box 461
405 30 Göteborg
E-post: botaniskanalys@botaniskanalys.se