Uppgradera till 10 års garanti på TrygghetsVakten avfuktare och FFS ventilation

995kr

Förläng garantin TrygghetsVaktens avfuktare och FFS-fläktar till 10-år!

 

Beskrivning

Förläng garantitiden per produkt från sju år (vid genomförd garantiregistrering) till 10 år genom köpa till tre års garantiförlängning.

Ett garantiköp gäller en (1 st) artikel som har serienummer och är möjlig för följande produkter:

  • TrygghetsVakten Vind Start med eventuell extrafläkt(ar)
  • TrygghetsVakten Vind Classic med eventuell extrafläkt (ar)
  • TrygghetsVakten Krypgrund alla varianter
  • TrygghetsVakten Pro-X alla varianter
  • TrygghetsVakten sorptionsavfuktare, DH1, DH2, DH4, DH6
  • FFS Fläktförstärkt självdragsventilation alla varianter

Spara kvittot från detta garantiförlängning då det är en värdehandling.  För garantivillkor se https://trygghetsvakten.se/garantier


Gäller ej för produkter avsedda för kommersiell eller industriell användning.

Garantiförlängningen är endast för avfuktare eller fläktar som monteras som fast installation i krypgrund, vind eller skorsten.

Garantiförlängningen går att teckna upp till fem månader efter inköp.