Armerad marktäckning som krypgrundsisolering, radon- och ångspärr

3 299kr

TrygghetsVakten Armerad Marktäckning Ångspärren är dubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten består av berg, stenkross eller är stenig.
P.E.T laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets och TrygghetsVaktens värmestrålning. Den är därför isolerande i utrymmen där luften står relativt stilla, t ex i krypgrunder, väggar och bjälklag. Efter 4-8 år har normalt en investering i marktäckningen blivit återbetald genom energibesparing. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund.
Aluminiumskiktet är isolerad på båda sidor av plastskikt och därmed ej elektriskt ledande, förlorar ej effekt av damm etc,.

Armerade marktäckningen säljs per rulle där var rulle har:
längd 50 meter,
bredd 150 cm,

75 m2 per rulle och 44Kr/m2,
ånggenomgångsmotstånd , Sd> 1500 m

hållfasthet >1200N/10 cm.

Minst två rullar av TrygghetsVaktens åldersbeständiga tejp behövs per rulle Armerad marktäckning.

Offert från certifierad installatör

Filer

Här kan du ladda ner filer kopplade till den här produkten.

Beskrivning

Energisparande och högkvalitativ ångspärr för krypgrunder samt vägg och bjälklag. Ersätter byggplast.