Extra värmeenhet (30m)

4 990kr

Uppgradera din TrygghetsVakten Vind Start till TrygghestVakten Vind Classic.
Tillbehör för riktigt små vindar såsom sidvindar / kattvindar

Värmeenheten av en styrautomatik och en värmekablel där ena änden av värmekabeln är fast monterad i styrautomatiken

* Värmedel med styrning (30 m värmekabel)

* Monteringsmaterial