Extra värmeenhet (50m)

5 985kr

Uppgradera din TrygghetsVakten Vind Start till Classic eller komplettera med en extra värmedel. 7

Den består av en styrautomatik och en värmekablel där ena änden av värmekabeln är fast monterad i styrautomatikenårs garanti.

Innehåll

* Värmedel med styrning (50 m värmekabel)

* Monteringsmaterial