För DH-serien luftrenare Clean air

8 999kr

DH Cleanair producerar en fotoplasma vilken renar krypgrund eller vind från uppkomna emissioner som exempelvis kommer från mikrobiell påväxt eller tryckimpregnerat virke.  DH Clean air kopplas till DH avfuktarens 102 mm torrluftstos.

Vikt:  ca 2 kg

Storlek: 200x200x200mm

Filer

Här kan du ladda ner filer kopplade till den här produkten.

Beskrivning

Luftrenare för DH sorpthionsavfuktareTillbehör för installation av adsorptionsavfuktare i krypgrunder och på vindar.  Eliminerar  skadliga emissioner och lukter genom fotokatalytisk luftrening.