Fläktförstärkt självdragsventilation. TrygghetsVakten FFS Liten

29 950kr

FFS-system-20210611Problemfri, kostnadseffektiv och tyst ventilation för alla hus med skorsten.  Fläktförstärkt självdragsventilation.

Filer

Här kan du ladda ner filer kopplade till den här produkten.

Beskrivning

Fläktförstärkt självdragsventilation FFS för hus med skorsten.

TrygghetsVakten FFS monteras på skorsten och injusteras med uteluftsventiler och frånluftssdon i boyta.  Huset blir  torrt och friskt och är en utmärkt komplettering till TrygghetsVakten- Vind, Vind Classic, eller sorptionsavfuktare DH2 för vindar.

Fläktförstärkt självdragsventilation eller även kallat hybridventilation ger god luftkvalitet i boytan och mycket god totalekonomi inbegripet drifts- och investeringskostnad.

  • TrygghetsVakten FFS är utvecklad för lång och näst intill underhållsfri livslängd.
  • FFS är ljuddämpad och designad för att vara mycket tyst.
  • Inga invändiga kanaldragningar då befintliga skorstenskanaler nyttjas.
  • Med TrygghetsVakten FFS monterad blir skorsten torr och varm vilket stoppar frostens nedbrytande av skorstensstocken.
  • Injusterad av fackman uppfyller TrygghetsVakten FFS Boverkets byggnorm inom ventilation.

FFS byggs specialanpassad efter uppmätt skorstensdimension vilket gör den till en naturlig del av husets skorsten. FFS anpassas för eventuella rökgaskanaler med rostfria genomföringar i godkänd brandklass.  En inbyggd högkvalitativ EC-fläkt ger en tyst och energisnål drift.

Färger som finns i lager är rött och svart.  Leveranstid är efter inmätning och fotografering av skorsten ca 14 dagar.

Upp till sju års produktgaranti vid garantiregistrering som går att förlängas till totalt 10-år.

Offert på en komplett installation av en FFS anläggning av TrygghetsVakten certifierad installatör.  Klicka här!

Du kanske också gillar …